ESILEHT | TEENUSED | GALERII | KALKULAATOR | LUGEMISEKS | KONTAKT

KALKULAATOR
PLAADI MÕÕTMED
Valmismõõdud:
Määra mõõdud käsitsi:
Plaadi laius cm
Plaadi kõrgus cm

PLAADITAVA PINNA MÕÕTMED
Sisesta plaaditava pinna mõõdud sentimeetrites.
Juhul, kui pindasid on rohkem, siis sisesta iga pinna
mõõdud eraldi
Pinna laius: cm
Pinna pikkus või kõrgus: cm

TULEMUS
Kalkulaator on juba arvutanud juurde 10% lõikamisvaru.
  Plaadi kogus: plaati

DAS RAUMBAD | Kõik jutud vannitubadest. AlignSoft - koduleht.net